ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Engineering Materialsข้อที่ 1ข้อใดไม่ใช่วัสดุพอลิเมอร์

1 : ยาง (Rubber)

2 : พลาสติก (Plastic)

3 : ไม้ (Wood)

4 : แก้ว (Glass)ข้อที่ 2เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 18-8 หมายถึง เหล็กกล้าที่ผสมโลหะชนิดใดเป็นปริมาณสูงสุดสองชนิดแรก

 1. โครเมียม-นิเกิล
 2. ไทเทเนียม-นิเกิล
 3. โครเมียม-ซิลิกอน
 4. ไทเทเนียม-ซิลิกอน


ข้อที่ 3ข้อใดไม่ใช่สมบัติเด่นของอะลูมิเนียม

1 : น้ำหนักเบา

2 : ทนอุณหภูมิได้สูง

3 : อ่อนแต่เหนียว

4 : นำความร้อนได้ดีข้อที่ 4ข้อใดคือลักษณะเด่นของเหล็กหล่อขาว

 1. แข็ง ยากต่อการตกแต่ง
 2. อ่อน เหนียว ตกแต่ง-ขึ้นรูปได้ง่าย
 3. รับแรงอัดและแรงสั่นสะเทือนได้ดี
 4. ไม่ทนต่อการเสียดสี


ข้อที่ 5ธาตุผสมใดที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมทนต่อการเกิดสนิมในบรรยากาศปกติ และต้องมีปริมาณธาตุอย่างน้อยสุดเท่าใด

1 : 13% โดยน้ำหนักโครเมียม

2 : 8% โดยน้ำหนักโครเมียม

3 : 13% โดยน้ำหนักนิเกิล

4 : 8% โดยน้ำหนักนิเกิลข้อที่ 6โลหะใดที่ไม่ควรนำมาเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

 1. อะลูมิเนียม
 2. ตะกั่ว
 3. ดีบุก
 4. เหล็กกล้าไร้สนิม


ข้อที่ 7แร่ Bauxite ที่เป็นวัตถุดิบในการถลุงอะลูมิเนียม มีสารประกอบใดเป็นสารประกอบหลัก

1 : Bayer

2 : Al2O3

3 : Al2(SO4)3

4 : Na3AlF6ข้อที่ 8โลหะใดไม่ใช่โลหะทนไฟ (Refractory Metal)

1 : ทังสเตน

2 : โมลิบดินัม

3 : แทนทาลัม

4 : เยอรมันเนียมข้อที่ 9เหล็กกล้าผสมชนิดใดที่ไม่สามารถชุบแข็งได้ดี

1 : เหล็กกล้าโมลิบดินัม

2 : เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์

3 : เหล็กกล้าแมงกานีส

4 : เหล็กกล้าโครเมียมข้อที่ 10พอลิเมอร์ใดต่อไปนี้เป็นเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics)

1 : PVC

2 : Epoxy resins

3 : Polyester

4 : Melamineข้อที่ 11ทองเหลือง (Brass) คือโลหะผสมของธาตุหลักธาตุใด

1 : ทองแดง และเงิน

2 : ทองแดง และดีบุก

3 : ทองแดง และตะกั่ว

4 : ทองแดง และสังกะสีข้อที่ 12โลหะใดไม่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระทะเพื่อปรุงอาหาร

1 : อะลูมิเนียม

2 : เหล็กกล้าไร้สนิม

3 : ทองแดง

4 : แมกนีเซียมข้อที่ 13เหล็กหล่อเทาต่างจากเหล็กหล่อขาวอย่างไร

1 : เหล็กหล่อเทามีซิลิกอนเป็นส่วนผสม แต่เหล็กหล่อขาวไม่มี

2 : เหล็กหล่อเทามีกราไฟต์อิสระเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง แต่เหล็กหล่อขาวไม่มี

3 : เหล็กหล่อเทามีความแข็งมากกว่าเหล็กหล่อขาว

4 : เหล็กหล่อเทาสามารถรับแรงกระแทกได้น้อยกว่าเหล็กหล่อขาวข้อที่ 14เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ มักนิยมนำมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในข้อใด

1 : ตัวถังรถยนต์

2 : ลูกสูบ

3 : มีดกลึง

4 : ดอกสว่านข้อที่ 15พิวเตอร์ (Pewter) คือ โลหะผสมใด

1 : ดีบุกผสม

2 : ทองแดงผสม

3 : อะลูมิเนียมผสม

4 : ไทเทเนียมผสม

 ข้อที่ 16โลหะชนิดใดต่อไปนี้ไม่เกิดสนิม

1 : เหล็กกล้าไร้สนิม

2 : ทองแดง

3 : อะลูมิเนียม

4 : ข้อ 1 2 และ 3 ผิดข้อที่ 17โลหะใดที่ไม่ควรนำมาเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

1 : อะลูมิเนียม

2 : ตะกั่ว

3 : ดีบุก

4 : เหล็กกล้าไร้สนิมข้อที่ 18ข้อใดเป็นพอลิเมอร์แบบโครงข่าย (network)

1 : พอลิสไตรีน (Polystyrene)

2 : ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (Phenol-formaldehyde)

3 : พอลิเอทธิลีน (Polyethylene)

4 : พอลิพรอพิลีน (Polypropylene)ข้อที่ 19ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่สามารถใช้อะลูมิเนียมเป็นส่วนผสมหลักได้

 1. วงล้อรถยนต์
 2. ตัวถังรถยนต์
 3. กระป๋องน้ำอัดลม
 4. ไส้หลอดไฟ


ข้อที่ 20ในกระบวนการผลิตเหล็กหล่อเทา ธาตุใดที่ต้องเติมลงไปเพื่อทำให้คาร์บอนรวมตัวกันเป็นกราไฟต์

 1. อะลูมิเนียม
 2. ซิลิกอน
 3. แคลเซียม
 4. แมกนีเซียม


ข้อที่ 21เหล็กกล้าชนิดใดมีสภาพดึงยืดได้ (Ductility) มากที่สุด ภายใต้สภาวะการอบชุบที่เหมือนกัน

1 : เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

2 : เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

3 : เหล็กกล้าคาร์บอนสูง

4 : เหล็กกล้าเครื่องมือข้อที่ 22ข้อใดคือลักษณะเด่นของเหล็กหล่อขาว

1 : แข็ง ยากต่อการตกแต่ง

2 : อ่อน เหนียว ตกแต่ง-ขึ้นรูปได้ง่าย

3 : รับแรงอัดและแรงสั่นสะเทือนได้ดี

4 : ไม่ทนต่อการเสียดสีข้อที่ 23ปัจจัยใดมีผลต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์แบบกึ่งผลึก (Semicrystalline polymers)

1 : น้ำหนักโมเลกุล (Molecular weight)

2 : ระดับของสภาพเป็นผลึก (Degree of crystallinity)

3 : การอบอ่อน (Annealing)

4 : ข้อ 1 2 และ 3 ถูกข้อที่ 24โลหะผสมสูงกลุ่มซูเปอร์อัลลอย (Superalloys) เช่น Nickel-based superalloys มักนิยมนำไปใช้งานใดในปัจจุบัน

 1. ใบพัดในเครื่องกังหันก๊าซในเครื่องบินไอพ่น
 2. อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น ฮาร์ดดิสค์
 3. ลูกสูบเครื่องยนต์
 4. มีดกลึง


ข้อที่ 25เหล็กหล่อ หมายถึง เหล็กที่มีปริมาณของธาตุคาร์บอนผสมอยู่ระหว่างค่าดังข้อใด

1 : 0.022 - 6.7 % โดยน้ำหนัก

2 : 1.2 - 6.7 % โดยน้ำหนัก

3 : 2.0 - 4.3 % โดยน้ำหนัก

4 : 2.0 - 6.7 % โดยน้ำหนัก
 • นาฬิกาจับเวลา