ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Route Surveying
  • นาฬิกาจับเวลา