ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Mechanical Vibration/Vibration Control
  • นาฬิกาจับเวลา