ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Radio-Wave Propagationข้อที่ 1การแพร่คลื่น ground wave มักเป็นโพลาไรเซชั่นแบบ

1 : Vertical

2 : Horizontal

3 : Circular

4 : Ellipticalข้อที่ 2ทำไมชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จึงมีผลกระทบต่อการแพร่กระจายคลื่น

1 : เพราะอยู่สูงจากพื้นผิวโลกมาก

2 : เพราะอยู่ใกล้พื้นผิวโลกมาก

3 : เพราะมีปริมาณอิเล็กตรอนอิสระหนาแน่นมาก ทำให้บรรยากาศมีคุณสมบัติเป็นตัวนำ

4 : เพราะมีปริมาณโปรตรอนหนาแน่นน้อยข้อที่ 3ข้อใดไม่ใช่ความถี่ที่เหมาะสมกับ ground wave propagation

1 : VLF

2 : LF

3 : MF

4 : HFข้อที่ 4แถบความถี่ย่านใด สามารถแพร่คลื่นทะลุชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ได้

1 : VF

2 : MF

3 : HF

4 : VHFข้อที่ 5ย่านความถี่ใดที่เหมาะกับการแพร่คลื่นแบบ ground wave 

1 : 3 kHz - 3 MHz

2 : 3MHz - 30 MHz

3 : 30MHz - 300 MHz

4 : 300 MHz - 3GHzข้อที่ 6ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ มีระดับความสูงจากพื้นผิวโลกประมาณเท่าไร

1 : 10-40 km

2 : 100-400 km

3 : 1000-4000 km

4 : 10,000-40,000 kmข้อที่ 7ชั้นย่อยใดในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ มีปริมาณอิเล็กตรอนอิสระหนาแน่นที่สุด

1 : C

2 : D

3 : E

4 : Fข้อที่ 8Ground wave เดินทางได้ดีที่สุดบน

1 : น้ำจืด

2 : น้ำทะเล

3 : ทะเลทราย

4 : ดินภูเขาข้อที่ 9ทำไมชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ จึงมีปริมาณอิเล็กตรอนอิสระเกิดขึ้นได้

1 : เพราะโมเลกุลของบรรยากาศเกิดการแตกตัวเนื่องจากได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์

2 : เพราะสูงจากพื้นผิวโลกมากๆ

3 : เพราะเกิดจากการเสียดสีของสะเก็ดดาวตก

4 : เพราะเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่สะสมจากฟ้าผ่าข้อที่ 10ข้อใดไม่ใช่อุปสรรคของ ground wave propagation

1 : กำลังส่งต่ำ

2 : สัญญาณรบกวน ( noise) สูง

3 : การจางหายของสัญญาณเนื่องจากฝน

4 : ความโค้งของผิวโลก
  • นาฬิกาจับเวลา