ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Failure analysis
  • นาฬิกาจับเวลา